Produkti

Ponosni smo na lasten razvoj programske opreme. Razvili smo svoj sistem ERP (računalniška podpora poslovnim procesom v podjetju), ki obsega številne dodatne module in specializirane rešitve za majhna in srednje velika podjetja. Ključnega pomena je, da so prav vsi moduli integrirani s celotnim sistemom ERP. Lasten razvoj nam omogoča, da prisluhnemo željam svojih strank in oblikujemo njim prilagojene rešitve. Samo tako lahko namreč zadovoljimo njihove prave potrebe in jim ponudimo natančno tisto, kar potrebujejo. Poleg tega razvoj vključuje tudi razvoj poslovno-informacijskega sistema, mobilnega poslovanja in spletnih storitev ter rešitev. Ključnega pomena je tudi redno vzdrževanje in posodabljanje programske opreme, kar zagotavlja brezhibno delovanje. Težave odpravljamo neposredno na sedežu podjetja in tudi preko oddaljene pomoči.

Poleg specializiranih področij nudimo tudi ločene produkte: maloprodaja, veleprodaja, medicinski pripomočki, DMS, eRačun, finance, plače, vozni park, mobilno poslovanje, založništvo, mobilno blagajno in ostalo.

Področja

Specializirana področja

Lekarniško poslovanje

Preglednejše in učinkovitejše delo zaposlenih ter hitreje opravljene storitve za stranke. Informacijski sistem s katerim je poslovanje lekarn pregledno, administrativni del pa nadvse preprost. Omogoča načrtovanje, spremljanje in analize poslovanja lekarn ter zagotavlja odlično podporo izdaji/prodaji zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov ter prodaji blaga v lekarnah. Zagotavlja sledljivost prometa zdravil in blaga z omejenim rokom trajanja od trenutka prejema do končne izdaje/prodaje. Vključuje: intervencije, SMPC, borzo zdravil, interakcije in kontraindikacije, kartico zvestobe - bonitetni modul, zbirni center, integracijo z robotiziranim skladiščem, prodajo na avtomatih, OKZ, PUZ in drugo.

Specializirana prodaja / izdaja medicinskih pripomočkov

Organizacija in pregled nad poslovanjem specializiranih prodajaln medicinskih pripomočkov. Informacijski sistem omogoča načrtovanje in spremljanje poslovanja, analize prodajaln in zagotavlja podporo izdaji/prodaji medicinskih pripomočkov z vključeno izdajo pripomočkov na naročilnice, izposojo, zbirne naročilnice, bonitetni sistem, spletno trgovino, borzo blaga, zbirni center in drugo.

Gradbeništvo

Poslovanje gradbenega področja je pregledno in poenostavljeno. Omogoča vse korake, od načrtovanja do analiz, enostavno manipuliranje stranskih vhodnih procesov in zagotavlja podporo na vseh izhodih. Posebej je prilagojeno za oddaljene lokacije, kot so gradbišča, ki omogočajo nadzor nad dogajanjem in olajšajo izvajanje projektov na več lokacijah. Spremljati je možno vozila na trenutni lokaciji in delovanje gradbene mehanizacije ter strojev, težo materiala v povezavi s tehtalno napravo, vnos načrte izdaje za posamezno organizacijsko enoto in nadzor izvajanja, vodenje evidence tehtalnih listov ter druge naloge, za katere bi sicer potrebovali veliko več časa in prevozili veliko kilometrov.

Komunala

Komunalno poslovanje je specifično področje, ki je z našim informacijskih sistemom pregledno in poenostavljeno, nudi možnost manipuliranje vseh vhodno izhodnih procesov, ki so del poslovanja, omogoča tudi rešitev fakturiranja in obračunavanja obdobnih računov. Namenjeno je predvsem komunalnim, komunalno-stanovanjskim in drugim podjetjem, ki mesečno izdajajo račune oziroma položnice. Vključuje obračunavanje odvoza smeti, obračunavanje porabe vode, obračunavanje stanarin in vzdrževanja stanovanj.

Proizvodnja, distribucija in ostalo

Programski produkt sestavlja skupek produktov za podporo proizvodnim procesom v organizaciji. Omogoča načrtovanje in spremljanje proizvodnih procesov in z njimi povezanih elementov. S pomočjo izdelave receptur in proizvodnih delovnih nalogov je namenjen obvladovanju velikoserijske in maloserijske (kosovne) proizvodnje, glavna naloga materialnega poslovanja pa je celovito upravljanje materialnih zalog v skladiščih.