Zadnja obvestila za stranke in poslovne partnerje

Bodite vedno na tekočem

mgt

Zapaz / Simvs izjeme

Novi izjemi pri izdaji zdravil, objavljeno 20. 11. 2023 

https://www.zapaz.si/izjeme-pri-izdaji/


mgt mgt mgt mgt

PLACE AND PLAY GEN 2


Naziv operacije: PLACE AND PLAY GEN 2


Konzorcij: ORKA INFORMATIKA d.o.o. in VISIONECT d.o.o.

Trajanje: 1.11.2022 - 30.10.2024

Vrednost projekta: 621.499,45 EUR

Predvidena vrednost sofinanciranja: 298.411,26 EUR


„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“


Operacija »PLACE AND PLAY GEN 2« je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).


Spletno mesto razpisa: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382


Namen in cilj operacije:

V okviru projekta, ki smo ga pripravili v konzorcijskem sodelovanju podjetij Orka Informatika in Visionect, skupaj razvijamo novo generacijo Place and Play digitalnih prikazovalnikov na osnovi e-papirja z znatno izboljšanimi energetskimi karakteristikami, znatno daljšo neodvisnostjo, lažjim programskim upravljanjem vsebin in centralnim podatkovnim središčem za upravljanje z napravami na daljavo. Gre za inovativen pristop k razvoju področja digitalizacije vizualnih komunikacij. Cilj je razvoj digitalnih displayev, kjer bo čas delovanja digitalnega displaya na eno polnjenje baterije več kot leto dni ali celo več let. Ves ta čas pa bodo naši digitalni displayi komunicirali preko WiFi omrežja in bodo prikazovali različne vsebine, ki bodo upravljane in nadzorovane s strani lastnika/upravnika displayev. Tehnično to pomeni izredno zahteven proces, saj imajo naši produkti že danes nizko porabo energije in vsaka izboljšava postane bolj zahtevna. Je pa tu predvsem na področju WiFi komunikacije in našega komunikacijskega protokola možnost za dodatne napredke. Tudi bolj pametno merjenje in upravljanje z baterijo na napravi lahko zagotovi še dodaten napredek. To so tudi področja, na katere se bomo osredotočili pri izboljšavah novega produkta, ki smo ga poimenovali Place And Play Gen 2.mgt

Dežurstvo

Za nujne zadeve smo strankam, ki imajo v pogodbi tudi dežurstvo, na voljo preko naših dežurnih številk.

Dežurstvo zajema nujna opravila, ki so neodložljiva do prihodnjega delovnega dne, izven delovnega časa.